Kmetijska opravila postajajo čedalje bolj zahtevna, saj pri delu terjajo celovitost, sestavljeno iz stalne skrbi za rast in zdravje pridelkov oziroma živali, rednega posodabljanja najnovejše tehnologije ter ekonomske pismenosti, razmišljajo v reviji Farming’s Future (slo. Prihodnost kmetijstva), ki ponuja rešitve za boljše življenje tudi s pomočjo trajnostnega kmetijstva. Stvari se dodatno zapletejo, če kmetje svoje delo opravljajo v ekstremnih pogojih – brez zadostne količine vode, svetlobe, ustrezne temperature, krme ter ob drugih negativnih dejavnikih, ki otežujejo razvoj osnovnih kmetijskih panog.

Kako so se pridelovanja zelenjave v puščavi lotili na visoko tehnološkem posestvu na jugu Avstralije, izveste na 7. strani 12. številke Kmečkega glasa (21. marec 2018). VABLJENI K BRANJU!