Icon bars
Začetna objava:

Čeprav v Sloveniji zaradi zadostne količine padavin namakanje ni zelo razširjeno, je bilo v zelo suhem letu 2015 (huda poletna vročina in obdobja pomanjkanja padavin) za namakanje porabljene več vode kot v prejšnjem letu, in sicer 3,6 milijona m3 vode ali za 111 % več kot v prejšnjem letu; 50 % namakalne vode je bilo pridobljene iz zbiralnikov, 35 % iz tekočih voda, 12 % iz podtalnice, 3 % pa iz javnega vodovoda in iz drugih virov.

V letu 2015 je bilo namakanih 3.175 hektarjev zemljišč ali za 37 % večja površina, kot je bila namakana v prejšnjem letu. Več kot polovica te površine (54 %) so bile njive in vrtovi, drugi največji del, 16 %, sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 14 % namakane površine so bila smučišča (zasneževanje), 12 % pa zemljišča, ki jih uvrščamo med športna igrišča, in le 4 % namakane površine so bili rastlinjaki, travniki in vinogradi (Vir: SURS, maj 2016).

Za namakanje porabljene več vode
Članek
Objavljeno 25.5.2016 09:54
Uredi

Čeprav v Sloveniji zaradi zadostne količine padavin namakanje ni zelo razširjeno, je bilo v zelo suhem letu 2015 (huda poletna vročina in obdobja pomanjkanja padavin) za namakanje porabljene več vode kot v prejšnjem letu, in sicer 3,6 milijona m3 vode ali za 111 % več kot v prejšnjem letu; 50 % namakalne vode je bilo pridobljene iz zbiralnikov, 35 % iz tekočih voda, 12 % iz podtalnice, 3 % pa iz javnega vodovoda in iz drugih virov.

V letu 2015 je bilo namakanih 3.175 hektarjev zemljišč ali za 37 % večja površina, kot je bila namakana v prejšnjem letu. Več kot polovica te površine (54 %) so bile njive in vrtovi, drugi največji del, 16 %, sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 14 % namakane površine so bila smučišča (zasneževanje), 12 % pa zemljišča, ki jih uvrščamo med športna igrišča, in le 4 % namakane površine so bili rastlinjaki, travniki in vinogradi (Vir: SURS, maj 2016).