Icon bars
Začetna objava:

Prebivalstvo iz leta v leto narašča, s tem pa se povečuje obremenjevanje našega planeta in okolja, v katerem živimo. Količine odpadkov, odpadne vode, ki jih proizvajamo, so namreč čedalje večje, porabimo veliko fosilnih goriv, uporaba obnovljivih virov pa je premajhna. Vse to povečuje onesnaževanje ozračja.

5. junija je svetovni dan varstva okolja, ki ga vsako leto že od leta 1972 na pobudo OZN zaznamujemo po vsem svetu. Tema letošnjega svetovnega dneva varstva okolja je: Pridruži se nam, da bomo skupaj izboljšali svet. Koristno je spodbujati akcije, v katerih ljudje spoznavajo, da so tudi sami odgovorni za varno in uspešno prihodnost. Spremeniti je treba način razmišljanja in posledično tudi način življenja.

Stanje okolja v Sloveniji (leto 2014)

V letu 2014 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 183,2 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora. 88 % teh odpadnih voda je bilo, preden so bile izpuščene iz kanalizacijskih sistemov, prečiščenih v čistilnih napravah, 12 % teh voda je ostalo neprečiščenih.  

Energija iz obnovljivih virov ima v današnjih časih številne prednosti, predvsem se z uporabo teh virov zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov in odvisnost od fosilnih goriv. Od 2013 do 2014 se je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji zmanjšal z 22,54 % na 21,90 %, v zadnjih desetih letih, t. j. od 2004 do 2014, pa se je povečal za 5 odstotnih točk.

V Sloveniji je v letu 2014 nastalo skoraj 4,7 milijona ton odpadkov, od tega malo manj kot 892.000 ton komunalnih odpadkov. Od vseh v letu 2014 nastalih komunalnih odpadkov jih je bilo v okviru javne službe ločeno zbranih skoraj 65 % ali za 2 odstotni točki več kot v letu 2013 in za 54 odstotnih točk več kot v letu 2004.

(Vir: SURS, junij 2016)

 

5. junij - svetovni dan varstva okolja
Članek
Objavljeno 3.6.2016 08:58
Uredi

Prebivalstvo iz leta v leto narašča, s tem pa se povečuje obremenjevanje našega planeta in okolja, v katerem živimo. Količine odpadkov, odpadne vode, ki jih proizvajamo, so namreč čedalje večje, porabimo veliko fosilnih goriv, uporaba obnovljivih virov pa je premajhna. Vse to povečuje onesnaževanje ozračja.

5. junija je svetovni dan varstva okolja, ki ga vsako leto že od leta 1972 na pobudo OZN zaznamujemo po vsem svetu. Tema letošnjega svetovnega dneva varstva okolja je: Pridruži se nam, da bomo skupaj izboljšali svet. Koristno je spodbujati akcije, v katerih ljudje spoznavajo, da so tudi sami odgovorni za varno in uspešno prihodnost. Spremeniti je treba način razmišljanja in posledično tudi način življenja.

Stanje okolja v Sloveniji (leto 2014)

V letu 2014 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 183,2 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora. 88 % teh odpadnih voda je bilo, preden so bile izpuščene iz kanalizacijskih sistemov, prečiščenih v čistilnih napravah, 12 % teh voda je ostalo neprečiščenih.  

Energija iz obnovljivih virov ima v današnjih časih številne prednosti, predvsem se z uporabo teh virov zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov in odvisnost od fosilnih goriv. Od 2013 do 2014 se je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji zmanjšal z 22,54 % na 21,90 %, v zadnjih desetih letih, t. j. od 2004 do 2014, pa se je povečal za 5 odstotnih točk.

V Sloveniji je v letu 2014 nastalo skoraj 4,7 milijona ton odpadkov, od tega malo manj kot 892.000 ton komunalnih odpadkov. Od vseh v letu 2014 nastalih komunalnih odpadkov jih je bilo v okviru javne službe ločeno zbranih skoraj 65 % ali za 2 odstotni točki več kot v letu 2013 in za 54 odstotnih točk več kot v letu 2004.

(Vir: SURS, junij 2016)