Icon bars
Začetna objava:

Bilanca proizvodnje in potrošnje kmetijskih izdelkov v letu 2015, v primerjavi z letom 2014, kaže nižjo samooskrbo z mesom, a kar za 51 % višjo stopnjo samooskrbe z medom. Po statističnih podatkih je v Sloveniji proizvodnja svežega sadja v letu 2015 znašala 156.000 ton, domača potrošnja pa skoraj 260.000 ton. Stopnja samooskrbe je tako dosegla 61 %, prebivalec Slovenije pa je v povprečju porabil 83 kg svežega sadja.
Potrošnja večja od proizvodnje
Prebivalec Slovenije je v letu 2015 porabil za prehrano povprečno 121 kg žit, 109 kg zelenjave, 88 kg mesa, 68 kg krompirja, 11 kg jajc ter nekaj več kot kilogram medu. Posebno nizko stopnjo samooskrbe sta v letu 2015 izkazovali bilanci zelenjave in krompirja; pri zelenjavi je znašala 39 %, pri krompirju pa 59 %. Stopnja samooskrbe v bilanci za žito je dosegla 73 % oz. 4 odstotne točke manj kot v prejšnjem letu. Domača proizvodnja žit je v tem letu dosegla nekaj več kot 620.000 ton, domača potrošnja pa skoraj 860.000 ton.
Nižja samooskrba z mesom
Domača prireja mesa je v letu 2015 dosegla skoraj 135.000 ton, domača potrošnja mesa (ta je v celoti namenjena za prehrano) pa okoli 180.000 ton. Stopnja samooskrbe z mesom je bila v primerjavi z letom 2014 nekoliko nižja (74 % leta 2015).
Zadovoljiva pridelava medu
Slovenski čebelarji so v letu 2015 pridelali več medu kot v prejšnjem letu, proizvodnja točenega medu je namreč znašala okoli 2.000 ton. Stopnja samooskrbe z medom, ki prikazuje razmerje med domačo proizvodnjo in potrošnjo, je v letu 2015 dosegla 71 %, v letu 2014 pa le 20 %.
Vir: SURS, junij 2016

Stopnja samooskrbe s krompirjem posebno nizka
Članek
Objavljeno 9.6.2016 13:24
Uredi

Bilanca proizvodnje in potrošnje kmetijskih izdelkov v letu 2015, v primerjavi z letom 2014, kaže nižjo samooskrbo z mesom, a kar za 51 % višjo stopnjo samooskrbe z medom. Po statističnih podatkih je v Sloveniji proizvodnja svežega sadja v letu 2015 znašala 156.000 ton, domača potrošnja pa skoraj 260.000 ton. Stopnja samooskrbe je tako dosegla 61 %, prebivalec Slovenije pa je v povprečju porabil 83 kg svežega sadja.
Potrošnja večja od proizvodnje
Prebivalec Slovenije je v letu 2015 porabil za prehrano povprečno 121 kg žit, 109 kg zelenjave, 88 kg mesa, 68 kg krompirja, 11 kg jajc ter nekaj več kot kilogram medu. Posebno nizko stopnjo samooskrbe sta v letu 2015 izkazovali bilanci zelenjave in krompirja; pri zelenjavi je znašala 39 %, pri krompirju pa 59 %. Stopnja samooskrbe v bilanci za žito je dosegla 73 % oz. 4 odstotne točke manj kot v prejšnjem letu. Domača proizvodnja žit je v tem letu dosegla nekaj več kot 620.000 ton, domača potrošnja pa skoraj 860.000 ton.
Nižja samooskrba z mesom
Domača prireja mesa je v letu 2015 dosegla skoraj 135.000 ton, domača potrošnja mesa (ta je v celoti namenjena za prehrano) pa okoli 180.000 ton. Stopnja samooskrbe z mesom je bila v primerjavi z letom 2014 nekoliko nižja (74 % leta 2015).
Zadovoljiva pridelava medu
Slovenski čebelarji so v letu 2015 pridelali več medu kot v prejšnjem letu, proizvodnja točenega medu je namreč znašala okoli 2.000 ton. Stopnja samooskrbe z medom, ki prikazuje razmerje med domačo proizvodnjo in potrošnjo, je v letu 2015 dosegla 71 %, v letu 2014 pa le 20 %.
Vir: SURS, junij 2016