Icon bars
Začetna objava:

V začetku meseca (julij 2016) je Statistični urad RS postregel s svežimi podatki o vrednosti odkupljenih kmetijskih pridelkov, ki je bila v maju 2016 za 1 % višja kot v maju 2015 in za skoraj 4 % višja kot v aprilu 2016. Skupna vrednost odkupljenih pridelkov je znašala 37,3 milijona EUR.

Vrednost odkupa pridelkov iz skupine poljedelstvo višja kot v maju 2015 

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je v maju 2016 znašala 1,6 milijona EUR in je bila za malo več kot 12 % višja kot v maju 2015. Precej višja kot v letu prej je bila vrednost odkupljenih žit in krompirja. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila nižja za več kot 2 %. Na nižjo vrednost odkupljenih zelenjadnic je vplivala predvsem nižja vrednost odkupljene solate (nižja je bila tako količina kot tudi povprečna cena pridelka).

Vrednost odkupa iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo višja kot v maju 2015

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je v maju 2016 znašala 3,5 milijona EUR, kar je za 17 % več kot v letu prej. Vrednost odkupljenega sadja je bila višja za skoraj 38 % (najbolj se je zvišala vrednost odkupljenih jabolk in jagod). Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila višja za 5 %, vrednost odkupljenih sadik pa za 34 %.

Vrednost odkupa iz skupine živinoreja nižja kot v maju 2015

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja je v maju 2016 znašala 31,2 milijona EUR, kar je za skoraj 2 % manj kot v maju 2015. Nižja kot v letu prej je bila le vrednost odkupljenega mleka (za 14 %). Vrednost odkupljene živine je bila višja za več kot 10 %, vrednost odkupljene perutnine za skoraj 4 % in vrednost odkupljenih jajc za skoraj 10 %.

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov višja
Članek
Objavljeno 27.7.2016 13:04
Uredi

V začetku meseca (julij 2016) je Statistični urad RS postregel s svežimi podatki o vrednosti odkupljenih kmetijskih pridelkov, ki je bila v maju 2016 za 1 % višja kot v maju 2015 in za skoraj 4 % višja kot v aprilu 2016. Skupna vrednost odkupljenih pridelkov je znašala 37,3 milijona EUR.

Vrednost odkupa pridelkov iz skupine poljedelstvo višja kot v maju 2015 

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je v maju 2016 znašala 1,6 milijona EUR in je bila za malo več kot 12 % višja kot v maju 2015. Precej višja kot v letu prej je bila vrednost odkupljenih žit in krompirja. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila nižja za več kot 2 %. Na nižjo vrednost odkupljenih zelenjadnic je vplivala predvsem nižja vrednost odkupljene solate (nižja je bila tako količina kot tudi povprečna cena pridelka).

Vrednost odkupa iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo višja kot v maju 2015

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je v maju 2016 znašala 3,5 milijona EUR, kar je za 17 % več kot v letu prej. Vrednost odkupljenega sadja je bila višja za skoraj 38 % (najbolj se je zvišala vrednost odkupljenih jabolk in jagod). Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila višja za 5 %, vrednost odkupljenih sadik pa za 34 %.

Vrednost odkupa iz skupine živinoreja nižja kot v maju 2015

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja je v maju 2016 znašala 31,2 milijona EUR, kar je za skoraj 2 % manj kot v maju 2015. Nižja kot v letu prej je bila le vrednost odkupljenega mleka (za 14 %). Vrednost odkupljene živine je bila višja za več kot 10 %, vrednost odkupljene perutnine za skoraj 4 % in vrednost odkupljenih jajc za skoraj 10 %.