Icon bars
Začetna objava:

Življenje, ki se je kalilo skozi mnoge milijone let, je danes močno ogroženo. Z onesnaževanjem in ugašajočo dinamiko reguliranih, med nasipe ukleščenih rek in potokov, izginjajo kačji pastirji, ki so prilagojeni življenju v tekočih vodah.

V Sloveniji živi 72 vrst in podvrst kačjih pastirjev, kar je veliko glede na dejstvo, da so jih na območju Evrope do sedaj našli 130 vrst. Velika pestrost vrst je na tem ozemlju prisotna na račun raznolikosti habitatov in razmeroma toplega podnebja. V Sloveniji je po Uredbi o zavarovanju ogroženih živalskih vrst zaščitenih 24 vrst kačjih pastirjev.

Na fotografiji je Modri bleščavec (Calopteryx virgo), eden najpogostejših kačjih pastirjev v Sloveniji.

Pisan svet kačjih pastirjev
Članek
Objavljeno 3.8.2016 08:26
Uredi

Življenje, ki se je kalilo skozi mnoge milijone let, je danes močno ogroženo. Z onesnaževanjem in ugašajočo dinamiko reguliranih, med nasipe ukleščenih rek in potokov, izginjajo kačji pastirji, ki so prilagojeni življenju v tekočih vodah.

V Sloveniji živi 72 vrst in podvrst kačjih pastirjev, kar je veliko glede na dejstvo, da so jih na območju Evrope do sedaj našli 130 vrst. Velika pestrost vrst je na tem ozemlju prisotna na račun raznolikosti habitatov in razmeroma toplega podnebja. V Sloveniji je po Uredbi o zavarovanju ogroženih živalskih vrst zaščitenih 24 vrst kačjih pastirjev.

Na fotografiji je Modri bleščavec (Calopteryx virgo), eden najpogostejših kačjih pastirjev v Sloveniji.