Icon bars
Začetna objava:

Vse od leta 1976, na pobudo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki deluje znotraj OZN, 16. oktober obeležujemo kot Svetovni dan hrane. Glavni namen je opozarjanje, da v svetu živi veliko število ljudi, ki trpi za pomanjkanjem hrane. Tema letošnjega svetovnega dneva poteka pod geslom "Podnebje se spreminja. Spremeniti se bosta morala tudi kmetijstvo in hrana."

Zagotavljanje hrane je izrazita težava povezana s podnebnimi spremembami. Prebivalstvo se nenehno povečuje, in po napovedih bo, do leta 2050, na svetu že 9,6 milijarde prebivalstva. Da bi zadovoljili tako veliko povpraševanje po hrani, bomo morali kmetijsko dejavnost in prehranske sisteme prilagoditi negativnim učinkom podnebnih sprememb ter jih oblikovati v bolj prožne, produktivne in trajnostne.

Pridelovanje hrane na trajnostni način pomeni privzemanje praks, ki omogočajo, da na enaki površini pridelamo več z manj sredstvi in premišljeno rabo naravnih virov.  Pomemben del tega je tudi zmanjšanje izgub pridelkov še pred izdelavo končnega izdelka - bolj učinkovito žetvijo pridelkov, shranjevanjem, pakiranjem, transportom, infrasturukturo in drugimi mehanizmi.

Zato FAO (Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo) poziva države, da pri snovanju akcijskih podnebnih načrtov poudarijo in upoštevajo pomembnost hrane in kmetijstva ter vlaganja v razvoj podeželja.  

Slovenija je še vedno močno odvisna od uvoza hrane, še posebej na področju proizvodnje žit, kjer beležimo le 60-odstotno samooskrbo. V prihodnosti bomo morali temeljito pristopiti k trajnostnemu povečanju proizvodnje in samooskrbe. Razveseljivo je dejstvo, da naj bi po zadnjih podatkih (SURS, 2016) Slovenija imela zadosten potencial obsega kmetijskih površin, da načrtovano tudi uresnični.  

Svetovni dan hrane 2016
Članek
Objavljeno 13.10.2016 10:28
Uredi

Vse od leta 1976, na pobudo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki deluje znotraj OZN, 16. oktober obeležujemo kot Svetovni dan hrane. Glavni namen je opozarjanje, da v svetu živi veliko število ljudi, ki trpi za pomanjkanjem hrane. Tema letošnjega svetovnega dneva poteka pod geslom "Podnebje se spreminja. Spremeniti se bosta morala tudi kmetijstvo in hrana."

Zagotavljanje hrane je izrazita težava povezana s podnebnimi spremembami. Prebivalstvo se nenehno povečuje, in po napovedih bo, do leta 2050, na svetu že 9,6 milijarde prebivalstva. Da bi zadovoljili tako veliko povpraševanje po hrani, bomo morali kmetijsko dejavnost in prehranske sisteme prilagoditi negativnim učinkom podnebnih sprememb ter jih oblikovati v bolj prožne, produktivne in trajnostne.

Pridelovanje hrane na trajnostni način pomeni privzemanje praks, ki omogočajo, da na enaki površini pridelamo več z manj sredstvi in premišljeno rabo naravnih virov.  Pomemben del tega je tudi zmanjšanje izgub pridelkov še pred izdelavo končnega izdelka - bolj učinkovito žetvijo pridelkov, shranjevanjem, pakiranjem, transportom, infrasturukturo in drugimi mehanizmi.

Zato FAO (Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo) poziva države, da pri snovanju akcijskih podnebnih načrtov poudarijo in upoštevajo pomembnost hrane in kmetijstva ter vlaganja v razvoj podeželja.  

Slovenija je še vedno močno odvisna od uvoza hrane, še posebej na področju proizvodnje žit, kjer beležimo le 60-odstotno samooskrbo. V prihodnosti bomo morali temeljito pristopiti k trajnostnemu povečanju proizvodnje in samooskrbe. Razveseljivo je dejstvo, da naj bi po zadnjih podatkih (SURS, 2016) Slovenija imela zadosten potencial obsega kmetijskih površin, da načrtovano tudi uresnični.