Icon bars
Začetna objava:

Pri rejah živali v manjših skupinah so ekonomski vidiki marsikdaj drugotnega pomena, saj motiv za rejo živali ni gospodarsko-finančni, ampak predvsem želja po stiku z živalmi, oskrbi s proizvodi iz lastne reje, obdelanosti manjših lastnih površin in podobno. Vendar pa manjša reja hitro lahko preraste zgolj lastne potrebe ter ob dobri organizaciji tako reje kot trženja lahko postane zanimiva tudi v gospodarskem smislu. Zato se tudi pri manjših in srednje velikih rejah hitro pojavi vprašanje, kako različne vidike - tehnološke, prehrankse, zdravstvene, okoljevarstvene in druge - povezati v ekonomsko učinkovito celoto. 

Vsak rejec mora izbrati sistem, ki ustreza njegovim razmeram. Gospodarno rejo je mogoče doseči tako pri majhni kot veliki proizvodnji na enoto površine hleva ali pašnika, velika intenzivnost pa sama še ne zagotavlja dobrega rezultata. 

V zadnjem času vse več govorimo o samooskrbi s hrano in o varni  ter zdravi hrani. Tudi zato je treba posebej veliko pozornosti nameniti kakovostni reji piščancev in kokoši nesnic.

Več nasvetov za gospodarsko uspešnost reje perutnine in informacij o osnovnih načelih vzreje, izbiri pasme, stalnih strošikih in drugo poiščite v knjigi REJA KOKOŠI IN PIŠČANCEV slovenskih avtorjev Antonije Holcman, Janeza Salobirja, Olge Zorman Rojs in Staneta Kvačiča. 

Poglejte si tudi VIDEO prispevek Pernata druščina na dvorišču. 

Ekonomski vidiki prireje v manjših jatah
Članek
Objavljeno 23.1.2017 10:00
Uredi

Vsak rejec mora izbrati sistem, ki ustreza njegovim razmeram. Gospodarno rejo je mogoče doseči tako pri majhni kot veliki proizvodnji na enoto površine hleva ali pašnika, velika intenzivnost pa sama še ne zagotavlja dobrega rezultata. 

Pri rejah živali v manjših skupinah so ekonomski vidiki marsikdaj drugotnega pomena, saj motiv za rejo živali ni gospodarsko-finančni, ampak predvsem želja po stiku z živalmi, oskrbi s proizvodi iz lastne reje, obdelanosti manjših lastnih površin in podobno. Vendar pa manjša reja hitro lahko preraste zgolj lastne potrebe ter ob dobri organizaciji tako reje kot trženja lahko postane zanimiva tudi v gospodarskem smislu. Zato se tudi pri manjših in srednje velikih rejah hitro pojavi vprašanje, kako različne vidike - tehnološke, prehrankse, zdravstvene, okoljevarstvene in druge - povezati v ekonomsko učinkovito celoto. 

Vsak rejec mora izbrati sistem, ki ustreza njegovim razmeram. Gospodarno rejo je mogoče doseči tako pri majhni kot veliki proizvodnji na enoto površine hleva ali pašnika, velika intenzivnost pa sama še ne zagotavlja dobrega rezultata. 

V zadnjem času vse več govorimo o samooskrbi s hrano in o varni  ter zdravi hrani. Tudi zato je treba posebej veliko pozornosti nameniti kakovostni reji piščancev in kokoši nesnic.

Več nasvetov za gospodarsko uspešnost reje perutnine in informacij o osnovnih načelih vzreje, izbiri pasme, stalnih strošikih in drugo poiščite v knjigi REJA KOKOŠI IN PIŠČANCEV slovenskih avtorjev Antonije Holcman, Janeza Salobirja, Olge Zorman Rojs in Staneta Kvačiča. 

Poglejte si tudi VIDEO prispevek Pernata druščina na dvorišču.