Icon bars
Začetna objava:

Proizvodnja prašičev in prašičjega mesa je za dansko kmetijstvo že več kot 100 let eden glavnih virov dohodka. Približno 90 odstotkov omenjene proizvodnje izvozijo, kar je bistveno za dansko gospodarstvo in njeno trgovinsko bilanco. Odlična vzreja, kakovost, varnost hrane, dobro počutje živali in sledljivost dansko industrijo prašičjega mesa uvrščajo v vrh največjih izvoznikov kakovostnega prašičjega mesa.

Danski proizvajalci prašičjega mesa izpolnjujejo visoke standarde dobrega počutja živali, kmetje pa si nenehno prizadevajo izboljšati dobrobit živih prašičev. Dansko proizvodnjo prašičjega mesa odlikujejo visoki standardi varnosti živil in dobro zdravje živali, okoljsko trajnostne pridelovalne metode so pri omenjeni proizvodnji ključnega pomena.

Približno 5000 prašičjih farm na Danskem priredi kar 28 milijonov prašičev letno, večino teh  zakoljejo v zadružnih klavnicah Danish Crown in Tican, izvozijo pa tudi znatno število živih živali – največ v Nemčijo.

Izvoz prašičjega mesa tako predstavlja skoraj polovico vseh kmetijskih izvozov in več kot 5 odstotkov celotnega izvoza Danske. Več kot 70 odstotkov proizvodnje prašičjega mesa izvozijo v druge države EU, preostali del pa v države izven EU. Dansko prašičje meso je prisotno na trgih več kot 140 držav, v največjem obsegu ga izvažajo na nemški, angleški, poljski, kitajski, japonski, italijanski, ruski in švedski trg.

V Sloveniji se soočamo s povsem drugo realnostjo, saj beležimo pri prireji po živinorejskih panogah največja nihanja navzdol in vztrajno zmanjševanje števila živali prav pri prašičih. Leta 1991 so rejci redili 529.041 prašičev, leta 2003 preko 600.000 in leta 2016 le še 265.744 prašičev.    Do vstopa v EU je država z uvoznimi davki in finančnimi podporami tej panogi pomagala, po letu 2004 pa se, brez prave podpore in ob veliki ponudbi uvoženega mesa, sooča z dinamičnima svetovnim in evropskim trgom. Številke potrjujejo globoko krizo, v kateri se je znašla naša prašičereja, kar dokazuje tudi stopnja samooskrbe s prašičjim mesom, ki danes znaša le še borih 35 odstotkov.

Vir: Danish Agriculture & Food Council, Danish Pig Meat Industry,

      SI-STAT, 2017.

Danska proizvodnja prašičjega mesa v superlativih, slovenska v negativih
Članek
Objavljeno 14.7.2017 10:44
Uredi

Danski proizvajalci prašičjega mesa izpolnjujejo visoke standarde dobrega počutja živali, kmetje pa si nenehno prizadevajo izboljšati dobrobit živih prašičev. Dansko proizvodnjo prašičjega mesa odlikujejo visoki standardi varnosti živil in dobro ...

Proizvodnja prašičev in prašičjega mesa je za dansko kmetijstvo že več kot 100 let eden glavnih virov dohodka. Približno 90 odstotkov omenjene proizvodnje izvozijo, kar je bistveno za dansko gospodarstvo in njeno trgovinsko bilanco. Odlična vzreja, kakovost, varnost hrane, dobro počutje živali in sledljivost dansko industrijo prašičjega mesa uvrščajo v vrh največjih izvoznikov kakovostnega prašičjega mesa.

Danski proizvajalci prašičjega mesa izpolnjujejo visoke standarde dobrega počutja živali, kmetje pa si nenehno prizadevajo izboljšati dobrobit živih prašičev. Dansko proizvodnjo prašičjega mesa odlikujejo visoki standardi varnosti živil in dobro zdravje živali, okoljsko trajnostne pridelovalne metode so pri omenjeni proizvodnji ključnega pomena.

Približno 5000 prašičjih farm na Danskem priredi kar 28 milijonov prašičev letno, večino teh  zakoljejo v zadružnih klavnicah Danish Crown in Tican, izvozijo pa tudi znatno število živih živali – največ v Nemčijo.

Izvoz prašičjega mesa tako predstavlja skoraj polovico vseh kmetijskih izvozov in več kot 5 odstotkov celotnega izvoza Danske. Več kot 70 odstotkov proizvodnje prašičjega mesa izvozijo v druge države EU, preostali del pa v države izven EU. Dansko prašičje meso je prisotno na trgih več kot 140 držav, v največjem obsegu ga izvažajo na nemški, angleški, poljski, kitajski, japonski, italijanski, ruski in švedski trg.

V Sloveniji se soočamo s povsem drugo realnostjo, saj beležimo pri prireji po živinorejskih panogah največja nihanja navzdol in vztrajno zmanjševanje števila živali prav pri prašičih. Leta 1991 so rejci redili 529.041 prašičev, leta 2003 preko 600.000 in leta 2016 le še 265.744 prašičev.    Do vstopa v EU je država z uvoznimi davki in finančnimi podporami tej panogi pomagala, po letu 2004 pa se, brez prave podpore in ob veliki ponudbi uvoženega mesa, sooča z dinamičnima svetovnim in evropskim trgom. Številke potrjujejo globoko krizo, v kateri se je znašla naša prašičereja, kar dokazuje tudi stopnja samooskrbe s prašičjim mesom, ki danes znaša le še borih 35 odstotkov.

Vir: Danish Agriculture & Food Council, Danish Pig Meat Industry,

      SI-STAT, 2017.