Icon bars
Začetna objava:

Program Združenih narodov za okolje je 22. maj proglasil za mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Letos so temo posvetili 25. obletnici začetka veljavnosti Konvencije o biotski raznovrstnosti ter poudarku napredka pri doseganju zastavljenih ciljev na nacionalni in svetovni ravni. 

Trenutno poznamo približno 280.000 rastlinskih in 2 milijona živalskih vrst, ki pa jih, skupaj z njihovim živlejnskim prostorom, izgubjlamo na dnevni ravni. Posledice upada biotske raznovrstnosti, ki se kažejo v siromašenju prehranksih virov, klimatskih spremembah, ujmah in nestabilnosti našega življenjskega okolja, čutimo prav vsi, zato bomo le s skupnim zavedanjem, s spoštovanjem vseh rastlin in živali, predvsem pa z aktivnim vključevanjem vsakega posameznika pri ohranjanju raznovrstnosti živega sveta uspeli zajeziti val izumiranja ter tako življenju v vseh oblikah utreti prosto pot. 

  

22. maj - mednarodni dan biotske raznovrstnosti
Članek
Objavljeno 22.5.2018 12:54
Uredi

Trenutno poznamo približno 280.000 rastlinskih in 2 milijona živalskih vrst, ki pa jih, skupaj z njihovim živlejnskim prostorom, izgubljamo na dnevni ravni.

Program Združenih narodov za okolje je 22. maj proglasil za mednarodni dan biotske raznovrstnosti. Letos so temo posvetili 25. obletnici začetka veljavnosti Konvencije o biotski raznovrstnosti ter poudarku napredka pri doseganju zastavljenih ciljev na nacionalni in svetovni ravni. 

Trenutno poznamo približno 280.000 rastlinskih in 2 milijona živalskih vrst, ki pa jih, skupaj z njihovim živlejnskim prostorom, izgubjlamo na dnevni ravni. Posledice upada biotske raznovrstnosti, ki se kažejo v siromašenju prehranksih virov, klimatskih spremembah, ujmah in nestabilnosti našega življenjskega okolja, čutimo prav vsi, zato bomo le s skupnim zavedanjem, s spoštovanjem vseh rastlin in živali, predvsem pa z aktivnim vključevanjem vsakega posameznika pri ohranjanju raznovrstnosti živega sveta uspeli zajeziti val izumiranja ter tako življenju v vseh oblikah utreti prosto pot.